ЗВЕРНЕННЯ Асоціації міст України до Президента України до Верховної Ради України до Кабінету Міністрів

0
284

Ми, 236 міських, селищних, сільських голів, обговоривши стан місцевогосамоврядування в Україні на ХІ Українському муніципальному форумі, висловлюємо підтримку ініціативам Ради регіонального розвитку при Президентові України щодо необхідності реформування місцевого самоврядування та звертаємося до вищих органів державної влади щодо якнайшвидшого вирішення таких питань:

1. Терміново внести до Парламенту законопроект про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Передбачити в ньому норми щодо: а) повсюдності місцевого самоврядування; б) зміни природи місцевих державних адміністрацій та формування виконавчих органів районних та обласних рад; в) громади як базової одиниці місцевого самоврядування; г) не менш, як п’ятирічного терміну повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; ґ) права органів місцевого самоврядування на запровадження місцевих податків та на встановлення їх ставок у межах закону; д) права всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування звертатись до Конституційного суду України на предмет отримання висновків щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України; ж) можливості Президента України зупиняти повноваження органів місцевого самоврядування виключно у випадках вчинення ними діянь, що становлять загрозу порушення державного суверенітету та територіальній цілісності (передбачивши цю норму в перехідних положеннях).

2. Прийняти зміни до Земельного кодексу, що забезпечать повсюдність місцевого самоврядування та передання земель за межами населених пунктів до юрисдикції сільських, селищних, міських рад.

3. Підготувати та прийняти Закон України «Про завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади шляхом адміністративного визначення територіального поділу на спроможні громади після вичерпання можливостей добровільного об’єднання територіальних громад».

4. Прийняти схвалений Верховною Радою України в першому читанні законопроект «Про місцеві вибори» (№2831-3 від 28.05.2015), передбачивши при доопрацюванні такі положення: а) надати право сільським, селищним, міським головам бути депутатами районної, обласної ради (мати іншій представницький мандат); б) вибори сільських селищних, міських голів проводити в один тур; в) вибори депутатів сільських, селищних, міських рад (в т.ч. об’єднаних громад) з чисельністю виборців до
90 тисяч проводити за мажоритарною системою; г) самовисування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, депутата місцевої ради; д) можливість висунення виборчих списків незалежних кандидатів. 1

5. Прийняти законопроекти «Про муніципальну варту» (№2890 від 18.05.2015) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (№2984 від 02.06.2015), спрямовані на реалізацію важливих напрямів реформи місцевого самоврядування.

6. Прискорити прийняття законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування» (р. № 2489 від 30.03.2015), в якому передбачити надання місцевим радам повноважень самостійно, в межах можливостей власних доходів місцевого бюджету, визначати посадові оклади службовців місцевого самоврядування для збільшення привабливості служби та забезпечення зв’язку між оплатою праці таких службовців і соціально-економічним розвитком відповідних територіальних громад.

7. Не допустити реалізації законодавчих ініціатив, спрямованих на зменшення частки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад та міських, селищних, сільських бюджетів. Наразі в Парламенті зареєстровано законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо порядку зарахування акцизного податку у 2015 році (№2549 від 03.04.2015) та про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду (№2725 від 24.04.2015), які передбачають позбавлення відповідно 60% та 50% місцевого акцизу бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад.

8. Передбачити повне забезпечення видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень на підставі державних стандартів надання публічних послуг та нормативів їх бюджетної забезпеченості шляхом: 1) внесення змін до нормативно-правових актів відповідно до вимог п. 10 Розділу VІ Бюджетного кодексу України; 2) затвердження у натуральному та вартісному вираженні соціальних стандартів та нормативів надання послуг закладами бюджетної сфери, штатних нормативів і типових штатів та нормативів забезпечення населення закладами соціально-культурної сфери; 3) закріплення механізму розрахунку вартості публічної послуги відповідно до соціального стандарту та взаємозв’язку між обсягом фінансування та вартістю публічної послуги, що надається на рівні місцевого самоврядування.

9. Переглянути показники Держбюджету на 2015 рік в частині збільшення обсягів освітньої та медичної субвенцій для місцевих бюджетів, враховуючи зростання рівня інфляції, додаткової потреби для обслуговування громадян, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, підвищення вартості комунальних послуг та енергоносіїв для бюджетних установ, необхідність проведення індексації працівникам бюджетної сфери. В Держбюджеті на 2016 рік передбачити 100% забезпеченість місцевих бюджетів коштами освітньої та медичної субвенцій.

10. Передбачити у 2015 році збільшення на 1,5 млрд. грн. видатків з державного бюджету на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян або прийняти нормативно-правові акти щодо переходу на надання державою прямої адресної допомоги в цій сфері. Закріпити в чинному законодавстві положення про те, що делеговані повноваження виконуються виключно в межах переданого державою фінансового ресурсу.

11. Виконати норми пункту 20 Розділу VІ Бюджетного кодексу України щодо повного забезпечення коштами бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на виконання делегованих повноважень (апарати управління та заклади соціально-культурної сфери) в обсягах не менше ніж було в 2014 році. 2

12. Вдосконалити систему та інфраструктуру надання адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства, а також забезпечити передачу органам місцевого самоврядування на засадах субсидіарності адміністративних послуг органів державної влади.

13. Створити систему координаційних центрів з впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на центральному та регіональному рівнях за участю Асоціації міст України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

14. Дати доручення органам державної влади відповідно до компетенції розглянути по суті пропозиції органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблемних питань у важливих сферах життєдіяльності громад (додаються).
Прийнято учасниками
ХІ Українського муніципального форуму,
22-24 червня 2015 року, м. Одеса

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ВАШ КОММЕНТАРИЙ