Судьи Днепровского Аппеляционного суда просят Президента Украины защитить их от критики и клеветы

0
287

Судьи Днепропетровщины ищут защиты у Президента Украины Владимира Зеленского, обращаясь к нему с просьбой встать на защиту независимости судей и ссылаясь на то, что, начиная с сентября 2021 под стенами Днепровского Апелляционного суда происходят постоянные митинги, агитация и протесты, которые мешают осуществлению правосудия, доступа граждан в здание суда  и влияют на психологическое состояние работников суда и судейского корпуса.

Судьи считают,  что  действия средств массовой информации и протестующих является прямым вмешательством в процесс свободного волеизъявления судейского корпуса на предстоящих выборах судей на административные должности этого суда.

Об этом говорится в заявлении главы Днепропетровского Аппеляционного суда Натальи Деркач, адресованном президенту Зеленскому.

“Заява-звернення голови Дніпровського апеляційного суду Наталії Деркач до Президента України Володимира Зеленського

Одну з найважливіших  гарантій  незалежності  суддів закріплено в  положенні  частини  другої  статті  126  Конституції України ( 254к/96-ВР ), за яким вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.  Це означає  заборону  щодо  суддів  будь-яких  дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій,  органів місцевого  самоврядування,  їх  посадових  і службових осіб,  громадян та їх об’єднань,  юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків  або  схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо. Заборона впливу  на  суддів у будь-який спосіб поширюється на весь час обіймання ними посади судді ( відповідно до рішення Конституційного суду України від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004).

Положеннями статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, встановлену законом.

В умовах критичної нестачі суддів у судах України, напередодні чергової реформи судової влади та необхідності призначення нових суддів, забезпечення безпеки суддів та дієвих механізмів протидії втручання у їх діяльність, та здійснення правосуддя є пріоритетним напрямком.

Починаючи з 2021 року у засобах масової інформації Дніпропетровського регіону розповсюджуються інформаційні матеріали завідомо неправдивого характеру щодо суддів Дніпропетровщини, із матеріалами щодо членів їх родин та інформацією особистого характеру (адреси їх проживання, перелік майна, тощо) що є проявом впливу на діяльність судів, неповаги до суддів, спробою втручання у здійснення правосуддя, та дискредитації судової гілки влади в цілому.

Подібний тиск в засобах масової інформації, ініційований особами не зацікавленими у справедливому судочинстві та належній роботі судів Дніпропетровського регіону, спрямований на залякування суддів, впливу на їх психологічний стан, відсторонення від здійснення правосуддя та втручання у діяльність суду. Так, наприклад, починаючи з вересня 2021 року під стінами Дніпровського Апеляційного суду відбуваються постійні мітинги, агітація та протести, що не лише заважає здійсненню правосуддя, доступу громадян до будівлі суду, а й впливає на психологічний стан працівників суду та суддівського корпусу. Крім того, подібні дії засобів масової інформації та протестуючих є прямим втручанням у процес вільного волевиявлення суддівського корпусу на майбутніх виборах суддів на адміністративні посади цього суду .

Подібні протести, розповсюдження інформації ганебного та необґрунтованого характеру щодо діяльності  Дніпровського Апеляційного суду та інших судів регіону призводить до нівелювання поваги до суду в цілому, підбурювання верств населення до знецінення правосуддя та прояву недовіри до судової системи. До того ж, наявність подібних повідомлень в засобах масової інформації щодо діяльності Дніпровського апеляційного суду створює дієвий механізм морального та психологічного тиску на суддів при здійсненні ними правосуддя. Звертаю вашу увагу, що подібні провокації відбуваються через однакові джерела масової інформації, що дозволяє стверджувати про ініціативау подібних дій певною групою осіб, не зацікавлених в належній роботі судів Дніпропетровського регіону та спробою уникнення караності своїх дій.

Чинне законодавство не передбачає механізмів захисту судді та забезпечення незалежності здійснення правосуддя в умовах зазначених вище. Проблема тиску на суддів шляхом використання засобів масової інформації та громадськості є нагальною проблемою. Прошу Вас, як гаранта незалежності нашої держави, стати на захист незалежності судів України, забезпечення безпеки здійснення правосуддя та врахувати наявні прогалини законодавства при затвердженні реформи судоустрою України”.

СПРАВКА:

Статья 126. Независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины.

Влияние на судью  любым способом запрещается.

Без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержащихся под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Судью  нельзя привлечь  к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка.

Судья занимает должность бессрочно.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ВАШ КОММЕНТАРИЙ