За моральну шкоду та глузування колег шахтар стягнув із ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 5000 гривень

0
820

Прохідник однієї із шахт Західного Донбасу був позбавлений премії у розмірі 50 відсотків , що складає 3380 грн 26 коп. Але він вважав, що це виглядає як переслідування працівника за належність до профспілки НВПО «Павлоградвугілля» та його активну громадянську позицію. та звернувся до суду, зажадав від адміністрації підприємства 5 тис. грн моральної шкоди.

Суд вимогу прохідника задовольнив. У матеріалах Павлоградського суду, розміщених у ЄРДР, сказано:

« В обґрунтування позову позивач посилається на те, що згідно наказу від 24 лютого 2022 року порушення трудової дисципліни з його боку полягає у незакритті бар`єрів в гірничій виробці. Ним була написана пояснювальна записка про те, що бар`єр №2 був закритий, бар`єр №1 був відкритий тому, що під ним знаходилась партія вагонів, а бар`єр №3 йому заборонив опускати старший з виконання робіт ланковий.

Таким чином ним особисто не порушувалися правила безпеки чи охорони праці. Видання наказу від 24 лютого 2022 року виглядає як переслідування працівника за належність до профспілки НППО «Павлоградвугілля» та його активну громадянську позицію.

Відповідачем скасовано наказ від 24 лютого 2022 року та надано докази про повернення недоплаченої премії за лютий 2022 року. При цьому підставою для скасування наказу зазначено не відсутність порушення ним трудової дисципліни, а несвоєчасне ознайомлення його з наказом.

Відповідачем не надано доказів вчинення ним порушення інструкції з охорони праці. Відомостей чи посилань про проведення будь-якого внутрішнього службового розслідування з відповідними висновками не надано. Зазначене свідчить про безпідставність накладення на нього дисциплінарного стягнення. Відповідач не визнає факту відсутності його провини та відсутності порушення ним правил безпеки, не визнає безпідставності накладення на нього дисциплінарного стягнення.

Позивач зазначає, що йому заподіяна моральна шкода, що призвело до втрати нормальних життєвих зв`язків та вимагає додаткових зусиль для організації свого життя. Позбавлення премії нанесло шкоду його можливості скористатися додатковим розміром та якістю харчування та можливості збільшення умов для особистого розвитку.

Розповсюдження інформації про покарання позивача без відповідної провини серед колег призвело до глузувань та зниження особистої самооцінки позивача у зв`язку з безпідставними звинуваченнями та переслідуванням, обумовленим упередженим ставленням до позивача з ознаками дискримінації.

Невизнання відповідачем безпідставності накладення на нього дисциплінарного стягнення вказує на те, що подібні безпідставні звинувачення будуть повторюватися, що може збільшити обсяг моральних страждань. Тому позивач просить постановити окрему ухвалу для запобігання безпідставного накладення на нього дисциплінарних стягнень та позбавлення премії.

Представником відповідача подано відзив на позов, за змістом якого ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» просить у позові відмовити у повному обсязі.

Представник відповідача посилається на те, що згідно наказу від 24 лютого 2022 року позивач був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог «Інструкції з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки в шахті прохідника» у першу зміну 15 лютого 2022 року.

Перевіркою зазначеного наказу було встановлено, що начальник дільниці підготовчих робіт не ознайомив позивача з даним наказом під підпис в триденний строк з моменту його видання, у зв`язку з чим наказ «Про оголошення догани та часткове позбавлення премії» визнаний таким, що не має юридичної сили та підлягає скасуванню, а робітник вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності.

Утримана премія у розмірі 50 відсотків за лютий 2022 року нарахована та повернута позивачу на його картковий рахунок. Позивач вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності.

Також представник відповідача зазначає, що громадянська позиція позивача є його особистою справою і ніяк не впливає на здійснення позивачем своїх трудових прав та виконання обов`язків. Докази активної громадянської позиції до позовної заяви не додані, рівно як не надані докази щодо його дискримінації, дискредитації, упередженого ставлення та переслідування.

Позивачем не надано доказів спричинення йому моральної шкоди, не наведений розрахунок її розміру. Не зрозуміло, яким чином позивач оцінив заподіяну йому моральну шкоду у розмірі 5000 грн та з яких міркувань при цьому виходив.

Суд вирішив:

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» на користь позивача у відшкодування моральної шкоди 5000 (п`ять тисяч) грн.

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» на користь ОСОБА_1 судові витрати на сплату судового збору у розмірі 908 (дев`ятсот вісім) грн.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» на користь витрати, що пов`язані з явкою до суду компенсацію за втрачений заробіток у розмірі 975 (дев`ятсот сімдесят п`ять) грн.

Відмовити у задоволенні клопотання про постановлення судом окремої ухвали.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ