Проблемні питання судового збору мають шанс бути вирішеними!

1
1242

Європейський суд з прав людини трактує доступ до правосуддя як одне з фундаментальних прав людини і громадянина, яке випливає зі змісту права на  справедливий, незалежний безсторонній суд, утворений на підставі закону.

Відповідно  до ст.. 8   Закону України «Про  судоустрій  та статус суддів» ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 484-VIII від 22 травня 2015 до Закону України «Про судовий збір» внесені зміни .
Внаслідок  чого, розмір судового збору прив’язаний до розміру мінімальної зарплати і за певними судовими справами особі доводиться платити кілька розмірів мінімальної зарплати. В  сучасних  українських  реаліях, пересічна  людина заплатити такі розміри  судового збору не взмозі – це означатиме, що людина не зможе захистити свої права у суді, отже,  порушуються права  людини на доступ до правосуддя.
Також  прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22 травня 2015 року істотно змінено перелік суб’єктів, які звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи у суді. До цього переліку не включені такі суб’єкти як споживачі у судових справах, що пов’язані з порушенням їхніх прав, ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сторони у справах про оскарження постанов про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, чи прокуратури. Таким чином, Закон України «Про судовий збір» не наділяє зазначених суб’єктів пільгою щодо сплати судового збору.
Разом із тим, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав. У свою чергу, частиною другою статті 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено, що ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність цього Закону, звільняються від судових витрат, пов’язаних з розглядом питань щодо їх соціального захисту.
Внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22 травня 2015 року № 484-VIII виникла неузгодженість між нормативно-правовими актами, які наділені однаковою юридичною силою, у питаннях звільнення від сплати судового збору.
Неузгодженість зумовила існування різних підходів до вирішення питання про сплату судового збору у судовій практиці. Так, одні судді застосовують до відповідних правових відносин положення Закону України «Про судовий збір». Інші судді, керуючись законами, які визначають особливості правового статусу споживачів, ветеранів війни та сторін у справах про оскарження постанов про відшкодування шкоди, завданої під час кримінального чи адміністративного провадження, не вимагають виконання цими суб’єктами процесуального обов’язку щодо сплати судового збору.

Нарешті  наші  законодавці   побачили  цю  проблему та  14.11.2016 року  у Верховній  Раді України зареєстровано    проект закону  № 5389-1 «Про внесення змін до Закону України “Про судовий збір” щодо зменшення ставок судового збору та доповнення переліку суб’єктів, які звільняються від сплати судового збору».   В разі прийняття змін суттєво зменшиться як розмір судового збору, так і  будуть усунуті неузгодженості в питанні пільг  по сплаті  судового збору.

Павлоградський суд  сподівається, що доступ  до правосуддя  буде спрощено!
З повагою, прес-служба суду та суддя-спікер

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ВАШ КОММЕНТАРИЙ